Nedenfor finner du våre personvernerklæringer

Vi i Trollfjord har alltid hatt fokus på å beskytte dine personopplysninger. Og nå har vi forbedret din mulighet til å sette deg inn i hvilke opplysninger vi tar vare på, og hvordan vi behandler dine opplysninger.

Klikk på overskriftene nedenfor for å lese våre personvernerklæringer.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer eller har noen spørsmål om personvern. Aller enklest gjør det ved å sende en e-post til: personvern@trollfjordkraft.no

Trollfjord Kraft AS personvernerklæring

Personvernerklæring for kunder i Trollfjord Kraft AS

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Trollfjord Kraft AS ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

Behandlingsansvarlig 

Trollfjord Kraft AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Trollfjord Kraft AS.
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget 

Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, avtale med kunde eller samtykke. Et annet alternativ kan være såkalt berettiget interesse i den behandlingsansvarliges favør.

Behandlingsformål

Aktuelle behandlingsformål for behandling av personopplysninger i Trollfjord Kraft AS kan typisk være:

 • Administrere kundeforhold
 • Markedsføring
 • Fakturering

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Trollfjord Kraft AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til din netteier. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med din netteier kan være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og id knyttet til ditt målepunkt/anlegg. Kraftselskapet innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger 

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Trollfjord Kraft AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale (her), samtykke eller hjemmel i lov. Når Trollfjord Kraft AS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt 

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi viser til standard kraftleveringsavtale § 1-6 om taushetsplikt.

Innsyn og rettigheter 

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Trollfjord Kraft AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Tilslutning til bransjenorm

Trollfjord Kraft AS er tilsluttet bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i Energibransjen. Informasjon om bransjenormen finnes hos Energi Norge.

Cookies (informasjonskapsler)

Vår nettside benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjør vi for å forstå hvordan du bruker nettstedet, slik at vi kan bruke denne kunnskapen til på sikt å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker vår nettside. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies fra nettsider. Du kan selv gjøre endringer i din egen nettleser og avvise alle cookies, men dersom du velger å blokkere alle cookies kan det være at du ikke får tilgang til deler av vårt nettsted.

Dersom du ikke ønsker at informasjonen om dine valg på disse sidene blir lagret i cookies, kan du fjerne mulighetene ved å følge denne oppskriften:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Ønsker du å fjerne allerede etablerte cookies, kan følgende oppskrift benyttes:

https://nettvett.no/?s=Slik+t%C3%B8mmer+du+nettleserdata

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.
Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Dersom du ikke ønsker å la deg spore av Google, kan du reservere deg ved å klikke på denne setningen.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning for deg. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, eller om bruk av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på:

Trollfjord Bredbånd AS personvernerklæring

Personvernerklæring for kunder i Trollfjord Bredbånd AS

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Trollfjord Bredbånd AS ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

Behandlingsansvarlig 

Trollfjord Bredbånd AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Trollfjord Bredbånd AS.
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget 

Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, avtale med kunde eller samtykke. Et annet alternativ kan være såkalt berettiget interesse i den behandlingsansvarliges favør.

Behandlingsformål

Aktuelle behandlingsformål for behandling av personopplysninger i Trollfjord Bredbånd AS kan typisk være:

 • Administrere kundeforhold
 • Teknisk drift og kundestøtte
 • Markedsføring

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Trollfjord Bredbånd AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger 

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Trollfjord Bredbånd AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale (Trollfjord_abonnentsvilkar_bredband.pdf), samtykke eller hjemmel i lov. Når Trollfjord Bredbånd AS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt 

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi viser til standard avtalevilkår for bredbåndskunder punkt 10 om taushetsplikt.

Innsyn og rettigheter 

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Trollfjord Bredbånd AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Tilslutning til bransjenorm

Trollfjord Bredbånd AS er tilsluttet bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i Energibransjen. Informasjon om bransjenormen finnes hos Energi Norge.

Cookies (informasjonskapsler)

Vår nettside benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjør vi for å forstå hvordan du bruker nettstedet, slik at vi kan bruke denne kunnskapen til på sikt å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker vår nettside. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies fra nettsider. Du kan selv gjøre endringer i din egen nettleser og avvise alle cookies, men dersom du velger å blokkere alle cookies kan det være at du ikke får tilgang til deler av vårt nettsted.

Dersom du ikke ønsker at informasjonen om dine valg på disse sidene blir lagret i cookies, kan du fjerne mulighetene ved å følge denne oppskriften:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Ønsker du å fjerne allerede etablerte cookies, kan følgende oppskrift benyttes:

https://nettvett.no/?s=Slik+t%C3%B8mmer+du+nettleserdata

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.
Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Dersom du ikke ønsker å la deg spore av Google, kan du reservere deg ved å klikke på denne setningen.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning for deg. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, eller om bruk av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på:

Trollfjord Nett AS personvernerklæring

Personvernerklæring for kunder i Trollfjord Nett AS

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Trollfjord Nett AS ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

Behandlingsansvarlig 

Trollfjord Nett AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Trollfjord Nett AS.
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget 

Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, avtale med kunde eller samtykke. Et annet alternativ kan være såkalt berettiget interesse i den behandlingsansvarliges favør.

Behandlingsformål

Aktuelle behandlingsformål for behandling av personopplysninger i Trollfjord Nett AS kan typisk være:

 • Administrere kundeforhold
 • Måling, avregning, fakturering
 • Teknisk drift og kundestøtte
 • Markedsføring
 • Det lokale El-tilsyn (DLE)
 • Planlegge og bygge ut eller endre nettstruktur

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Trollfjord Nett AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til din kraftleverandør. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med din kraftleverandør kan være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og id knyttet til ditt målepunkt/anlegg. Nettselskapet innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger 

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Trollfjord Nett AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale (her), samtykke eller hjemmel i lov. Når Trollfjord Nett AS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt 

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi viser til standard nettleieavtale §15 om taushetsplikt.

Innsyn og rettigheter 

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Trollfjord Nett AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Tilslutning til bransjenorm

Trollfjord Nett AS er tilsluttet bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i Energibransjen. Informasjon om bransjenormen finnes hos Energi Norge.

Cookies (informasjonskapsler)

Vår nettside benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjør vi for å forstå hvordan du bruker nettstedet, slik at vi kan bruke denne kunnskapen til på sikt å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker vår nettside. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies fra nettsider. Du kan selv gjøre endringer i din egen nettleser og avvise alle cookies, men dersom du velger å blokkere alle cookies kan det være at du ikke får tilgang til deler av vårt nettsted.

Dersom du ikke ønsker at informasjonen om dine valg på disse sidene blir lagret i cookies, kan du fjerne mulighetene ved å følge denne oppskriften:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Ønsker du å fjerne allerede etablerte cookies, kan følgende oppskrift benyttes:

https://nettvett.no/?s=Slik+t%C3%B8mmer+du+nettleserdata

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.
Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Dersom du ikke ønsker å la deg spore av Google, kan du reservere deg ved å klikke på denne setningen.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning for deg. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, eller om bruk av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på:

Informasjonskapsler (cookies)

Nettstedets bruk av cookies