Om Trollfjord AS

Trollfjord AS har lange tradisjoner

Vi må helt tilbake til 1937 for å finne begynnelsen til vår bedrift. Da ble Hadsel Kommunale kraftverk etablert og Fiskefjorden Kraftstasjon ble satt i drift for å produsere strøm til innbyggerne i Hadsel Kommune.
Våre to andre kraftstasjoner Trollfjord I og Trollfjord II ble satt i drift i henholdsvis 1952 og 1956.

I 1993 ble virksomheten omdannet til et aksjeselskap og fikk navnet Hadsel Energiverk AS. I 2003 endret vi navn til Trollfjord Kraft AS.

I 2002 ble virksomhetsområdene utvidet og Trollfjord Bredbånd ble etablert. Nye satsningsområder ble utbygging og drift av bredbåndsnett med tjenestene Internett, IP-telefoni og Digital-TV.

I 2017 ble konsernstrukturen endret, med morselskapet Trollfjord AS og tre datterselskap Trollfjord Bredbånd AS, Trollfjord Kraft AS og Trollfjord Nett AS.

Konsernet sitt hovedkontor har også gjennomgått store endringer i 2016. Her kan du se en morsom film fra julen 2016 hvor vi viser frem våre ansatte og  bygget. Følg denne linken.

Les mer om historien

Konsernet

Få mer informasjon om Trollfjord-konsernet.

Ansatte

Bli kjent med oss som jobber i Trollfjord.

Årsmeldinger

Les alle de siste årsmeldingene fra Trollfjord-konsernet.

Faktasider

Alt du lurer på om strømnettet, kraftstasjonene og bredbåndsvirksomheten.