Vi leverer bredbånd til stadig flere områder i Nord-Salten

Det er Steigen kommune som på vegne av kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy har inngått avtale med Nord-Salten Kraft AS om utbygging og drift av bredbånd. Kommunene har prioritert og definert hvilke områder som skal omfattes av utbyggingen. Utbyggingen skal være ferdigstilt senhøsten 2017.

Vi leverer høyhastighetsinternett via fiber eller radioteknologi, avhengig av område.

Du kan bestille allerede nå, så kontakter vi deg når det er klart for oppkobling. Trykk på bestill-knappen under, så finner du hvilke produkter vi kan tilby deg.

Oppdatert pr. 01.11.2016. Med forbehold om endringer.
Status:
Bognes-KorsnesRadiobredbånd bygges ut høsten 2017.
Botn-GylsetKunder som ser antennemasten kobles opp i februar 2017.
Engeløya sørGraving pågår, oppkobling av kunder starter våren 2017.
Follstranda/LaksåSender på Vinkenes satt i drift. Testing pågår. Kunder som ser antennemasten kobles opp fra januar 2017.
Hamsund-Løding-Haukås-RøsvikSender på Hamarøyvetten satt i drift. Testing pågår. Kunder som ser antennemasten kobles opp fra januar 2017.
InnhavetFibernettet ferdig utbygget.
KvannskogenUtbygging i 2017.
LeinesFerdig utbygd.
Liland-HolkestadUtbygging av radiobredbånd til Holkestad starter 1. kvartal 2017.
MarhaugFiberutbygging i 2017
Nes/FinnøyNess ferdig utbygget med radiobredbånd. Sender i Forsan og på Botnheia satt i drift. Testing pågår på Botnheia. Kunder som ser antennemasten kobles opp fra januar 2017.
Røsøy-BøRøssøy – utbygging radiobredbånd 1. kvartal 2017. Bø – Utbygging i 2017.
Saur-NordskotUnder planlegging. En del kunder på Saur har meldt inn ønske om fiber. Dette vil kreve en betydelig egeninnsats, men vi undersøker nå muligheten for dette. Nordskot – Arbeidet starter opp 1. kvartal 2017.
SaursfjordFiber. Oppkobling av kunder januar 2017.
SkillvassbakkenUtbygging i 2017, oppkobling så snart bredbåndsnettet er ferdig utbygd.
StorjordFiberutbygging, mål om ferdigstilling senhøsten 2017.
Sørkil/ NorkilSørkil utbygging våren 2017. Nordkil – Kunder som ser antennemasten kobles opp fra januar 2017.
Solheim-SteigenUtbygging i 2017.
Vinsnes-StenslandUtbygging i 2017, oppkobling så snart bredbåndsnettet er ferdig utbygd.