Driftsmelding Trollfjord Bredbånd 10.05.2017: Ustabilitet/redusert kapasitet på internett i Raftsundet

Det er for tiden ustabilitet på internett i Raftsundet. Vi kjører nå på reserveløsning, noe som fører til lavere kapasitet på internett enn normalt.
Det jobbes med å få løst saken. Rettetid er foreløpig ikke kjent.

Vi beklager ulempene.